รางวัล Most Popular Vote Poster Presentation

รางวัล Most Popular Vote Poster Presentation ตัดสินจากคะแนนรวมบนสื่อสังคมออนไลน์บนหน้าเฟสบุ๊คของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

  • ทุก ๆ 1 ไลค์ (Like) นับเป็น 1 คะแนน
  • ทุก ๆ 1 แชร์ (Share) นับเป็น 2 คะแนน
  • การกดอีโมชั่น (Emotion) ชนิดอื่นใดนอกจากที่กำหนด จะไม่ถูกนำมานับคะแนน
  • เปิดการโหวต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และปิดการโหวตในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.
  • ลำดับที่ผลงานวิจัยจะถูกโพสต์ลงบนหน้าเฟสบุ๊คของสำนักวิชาฯ จะถูกสุ่มด้วยการจับฉลากโดยคณะกรรมการ และการจับฉลากลำดับดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

Research Title : Effectiveness of disinfectants on the bacteriophages of the Bacillus bacteria

Research Title : Effective of Motivational Enhancement Therapy Group on smoking Behavior Among Monks with Tobacco Dependence at Sanpatong District, Chiang Mai Province.

Research Title : A SURVEY OF MEDICAL STUDENT’S SATISFACTION IN INOVATION MEDICAL SIMULATOR CENTER CASE STUDY : MEDICAL EDUCATION CENTER OF CHAOPHRAYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL

Research Title : Clinical Efficacy of Propofol Deep Sedation for Colonoscopy: a Comparison Between Intravenous Paracetamol and Intravenous Fentanyl