สถานที่จัดงาน

อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E4 Building, 5th Floor, Mae Fah Luang University
Google Map : https://goo.gl/maps/uBLgHRgBqUEtcHMY6